ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Oznam ZŠ Lomná spustila novú web stránku link tu : https://zs-lomna.edupage.org .------- Oznam ZŠ Lomná spustila novú web stránku link tu : https://zs-lomna.edupage.org .

Zmluvy za rok 2021

 

29.03.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 50  € /odchyt jedného zviraťa      Domáci miláčik s.r.o  
29.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o odchyte túlavých psov    0,03 EUR/obyvateľa Domáci miláčik s.r.o
26.3.2021 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-63-022/2021 bezplatné užívanie –súprava povodňovej záchrannej služb   

SR – MV SR

2.1.2021 Zmluva o zbere ,preprave a zneškodnení odpadu 5 €/1 kg + DPH , odvoz odpadu 30 € /1 vývoz/1 odberné miesto

Archív SB, s.r.o

13.1.2021 Zmluva o vývoze odpadu 182,57 + DPH / vývoz 

Marián Murín

 13.1.2021  Zmluva o vývoze odpadu číslo 05/2021 1,20 € + DPH /  km + manipulačný poplatok 15 €+ DPH 

 Marián Murín