ZÁKONNÁ POVINNOSŤ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, FAKTÚR, OBJEDNÁVOK:

Všetko o Covid 19

Hľadať

Fakturačné údaje obce Lomná:

 

Obec Lomná

Lomná 22

029 54 Lomná

 

IČO 00314633

DIČ:2020571685

č. účtu :4002916002/5600

Zmluvy za rok 2021

 

01.12.2021 Dodatok č.1 k Zmluve o odbere odpadu 30 €  bez DPH/ 1 tonu Peter Bolek -EKORAY
25.11.2021 zmluva č.52021 o nájme hrobového miesta 10 € Obec Lomná
23.11.2021 Zmluva o dielo č.1/2021 44382€ Brandys, s.r.o
19.11.2021 Zmluva hrobového miesta č.4/2021 10 €/ 10 rokov Elena Paríšková
04.11.2021 Zmluva hrobového miesta č.3/2021 10 €/ 10 rokov Marcela Žilincová
20.09.2021  Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2021 10 €/ 10 rokov                 Juriga Ján , Lomná 18, 029 54
09.09.2021 Dohoda o dodávke stravy 3,20 €/ za 1 obed Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ  
31.08.2021   Zmluva o poskytnutí dotácie č.20/2021/OE/O/1.36 2.500 EUR Žilinský samos. kraj   
21.07.2021 Kúpna zmluva prevod nehnuteľnosti  702 .-EUR  
20.07.2021 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 34.697,46 EUR MAS Biela Orava
28.06.2021 Nájomná zmluva č.01/2021   Majcherová Antonia
01.06.2021 Zmluva č. ZO/2021A23968-1 44,40.- eur/ mesiac Osobnudaj.sk,s.r.o
21.05.2021 Zamestnanecká zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení 30,00 €/mesiac NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.
19.05.2021 Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č.U1514/2013 300€ MADE spol. s.r.o
 14.05.2021 Zmluva č.321 0538 3.000.- eur  

DPO SR,Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3

5.5.2021 Mandátna zmluva o dielo č.21005 2500 eur Ing.arch.Dávid Goč                     
5.5.2021 Zmluva o dielo č.21051/2021 4 680 .- eur              Ing.arch.Marián Goč    
29.03.2021 Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov 50  € /odchyt jedného zviraťa      Domáci miláčik s.r.o  
29.03.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o odchyte túlavých psov    0,03 EUR/obyvateľa Domáci miláčik s.r.o
26.3.2021 Zmluva o výpožičke č.KRHZ-ZA-VO-63-022/2021 bezplatné užívanie –súprava povodňovej záchrannej služb   

SR – MV SR

2.1.2021 Zmluva o zbere ,preprave a zneškodnení odpadu 5 €/1 kg + DPH , odvoz odpadu 30 € /1 vývoz/1 odberné miesto

Archív SB, s.r.o

13.1.2021 Zmluva o vývoze odpadu 182,57 + DPH / vývoz 

Marián Murín

 13.1.2021  Zmluva o vývoze odpadu číslo 05/2021 1,20 € + DPH /  km + manipulačný poplatok 15 €+ DPH 

 Marián Murín