Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Videoarchív

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda:   7.30 - 15.30
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:   7.30 - 15.30
Sobota - Nedeľa
voľno

 

                                   Názov dokumentu                           zverejnené 
Rok 2019  
ˇUzemné rozhodnutie Verejná vyhláška
9.9.2019
Stavebné povolenie , verejnou vyhláškou
8.8.2019
Pozvánka na  zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
12.7.2019
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
03.07.2019
Záverečný  účet   obce Lomná za  rok 2018
26.06.2019,
 VZN o určení  výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním 26.06.2019, 
Plan kontrolnej cinnosti 6.6.2019
Oznámenie o zámere predaja obecných pozemkov... 5.6.2019
Oznámenie o začatí spojeného a stavebného konania a nariadenia............... 4.6.2019
Návrh VZN č. 1-2019 o určení  výšky FP na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie  a nákladov spojených so stravovaním 30.5.2019
NÁVRH Záverečný  účet   obce Lomná za  rok 2018 30.5.2019
Oznámenie o stategickom dokumente 23.5.2019
Správa o hodnotení strategického dokumentu 1.4.2019
Zverejnenie elektornickej adresy 18.3.2019
Úroveň vytriedenie komunálneho odpadu 20.2.2019
Rok 2018  
Informácia pre voliča 31.1.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 31.1.2019
Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu  31.1.2019 
Dodatok č. 5 po OZ k  VZN 5-2014 OK 21.12.2018
Návrh Dodatok č. 5 k  VZN 5-2014 OK 5.12.2018 
Rozpočet obce Lomná na roky 2019-2021 5.12.2018
Pozvánka na zhromaždenie vlastnókovpoľovných pozemkov 5.12.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE KANDIDÁTOV  7.11.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV  7.11.2018
INFORMÁCIE O SPRACÚVANI OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE MIESTNU VOLEBNÚ KOMISIU  7.11.2018
Verejná vyhláška - obec Hruštín 23.10.2018
 Rozhodnutie obec Mutné - stavebný úrad 2.10.2018
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia 14.8.2018

Vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie hlavný kontrolór

1.8.2018
Schválený Dodatok c. 2 k  VZN č. 2-2015 úhrada nákladov ZŠ s MŠ 3.7.2018
Územný plán obce Hruštín 20.6.2018
Dodatok c. 2 k  VZN č. 2-2015 úhrada nákladov ZŠ s MŠ 8.6.2018
Dodatok č. 4 k  VZN 5-2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ a na žiakov  školských  zariad. 30.5.2018
Záverečný účet obce Lomná 2017 30.5.2018
Biela Orava 8.1.2018
OZNAM DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ 8.1.2018 
 Základné údaje o strategickom dokumente 3.1.2018 
Zadanie preúzemný plan obce Hruštín. Oznámenie o začatí prerokovania................        3.1.2018

 

Fotogaléria

Priblížiť

 +A A -A
Kontakt p. farár:
Mgr. Jaroslav Majda
tel.: mobil: 

 

Krušetnica č.130
029 54  Krušetnica