Zloženie výboru DHZ

     Predseda :  Ľubomír Kresťan

 

           Veliteľ : Stanislav Traj ,

                         Michal Serban

 

        Strojník :  Martin Ondrisek

 

 Preventivári : Ján Ľuba čd 10,

                         Robert Kresťan ,

                         Ján Jurinec ,

                         Ján Ľuba čd 160,