Projekt: 1992
Realizácia: 1993 - 1995

Autori:
Ing. arch. Martin Bišťan,
Ing. arch. Peter Abonyi

Kamenárske práce: Leopold Pripko
Vitráže: akad. mal. Ján Havrila
Umel. zámočnícke práce: Jozef Saniga
Socha: Štefan Bača

Kostol centrálnej dispozície je umiestnený na svahovitom pozemku na osi obecného cintorína. Dominantou kompozície je kužeľovitá strecha a výrazná veža tvaru valca. Objekt je dvojpodlažný z dvoch tretín drevený. Nosné prvky sú drevené lepené väzníky.
Autorom bola v roku 1997 udelená cena D. Jurkoviča