Všetko o Covid 19

Elektr. služby ESMAO

Regionálny rozvoj:

 ,,Výstavba miestnej autobusovej zastávky“

 

Regionálny rozvoj ŽSK 

 

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda: 7.00 .-  17.00.
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:  7.30 - 13.30
Sobota - Nedeľa
voľno
 • Záchranný systém SOS          112
  Hasičská záchranná služba    150
  Záchranná zdravotná služba  155
  Polícia                                    158
 • Obvodný úrad Námestovo , operátor  0915 912 193
  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo  043/5502239 , 5502294
  Spoločný úrad výstavby , školstva a sociálnych vecí Námestovo  043/5581105
  Správa katastra Námestovo  043/5521662
  Slovenský pozemkový fond Dolný Kubín   043/5864832
  Povodie Váhu Dolný Kubín   043/5863657
  Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín  043/5864759
  Oravské Osvetové Stredisko Dolný Kubín  043/5864978