025
 
Adresa: Bývalí urbarialisti obce Lomná
pozemkové spoločenstvo
Lomná č.45,
 029 54 

 

Predseda urbáru: p.Dominik Paľovčík
Kontakt: 0948/319009
účtovníčka p. Mária Glejtková
tel.č. 0907/856 214