Rok 2018:

Bytový dom 22 b.j. Lomná - zateplenie fasády   datum
Výzva na predkladanie ponúk   24.8.2018
Príloha č. 1 výkaz výmer   24.8.2018
Zmluva o dielo   24.8.2018
Návrh na plnenie kritérií   24.8.2018

 

  Odvodnenie komunikácie v časti obce Pálenice   datum
Výzva na predkladanie ponúk PDF 24.8.2018
Príloha č. 1 výkaz výmer EXEL 24.8.2018
Príloha č. 2 - projektová dokumentácia RAR 24.8.2018
Príloha č.3 - Zmluva o dielo PDF 24.8.2018
Príloha č.4 -  Návrh na plnenie kritérií  DOC 24.8.2018

 

Rok 2017:

                  : Kultúrno - osvetové centrum Lomná - zníženie energetickej                                                náročnosti.                                          Dátum zverejnenia   
     
Úprava- predľženie lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otvárenie ponúk Ostatné PDF 26.5.2017
Súťažné_podklady  PDF  2.5.2017
Návrh zmluvy o dielo DOC 2.5.2017
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na hodnotenie ponúk DOC 2.5.2017
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED) DOC 2.5.2017
Príloha č.17_Energetický Audit budovy kultúrno-osvetového centra PDF 2.5.2017
Príloha č.16_Energetické posúdenie objektu PDF 2.5.2017
Príloha č.15_Výkaz výmer ústredné kúrenie a solárne panely XLS 2.5.2017
Príloha č.15_Výkaz výmer ústredné kúrenie a solárne panely PDF  2.5.2017
Príloha č.14_Výkaz výmer stavebné úpravy PDF 2.5.2017
Príloha č.13_Rez - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.12_Pohľady - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.11_Pôdorys poschodia - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.10_Pôdorys prízemia - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.9_Pôdorys suterénu - nový stav PDF 2.5.2017
Príloha č.8_Pohľady - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.7_Rez - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.6_Pôdorys poschodia - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.5_Pôdorys prízemia - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.4_Pôdorys suterénu - starý stav PDF 2.5.2017
Príloha č.3_Situácia širších vzťahov PDF 2.5.2017
Príloha č.2_Súhrnná technická správa PDF 2.5.2017
Príloha č.1_Sprievodná správa PDF 2.5.2017
 Oznamenie-6071_-_wyp PDF 2.5.2017

Rok 2015:

                                                              Názov                                                                                   Dátum zverejnenia    
Výzva na predkladanie ponúk /  Miestne komunikácie/ 20.05.2015
Zápis o zrušení verejného obstarávania / Miestne komunikácie/ 19.05.2015
Výzva na predkladanie ponúk / Prenájom montážnej plošiny / 11.05.2015
Výzva na predkladanie ponúk / Miestne komunikácie / 11.05.2015

 

Rok 2014 :

Zverejnené 17.01. 2014.

Výzva 1.

Výzva 2.

Rok 2013

Zverejnené 16. 12.2013

Zverejnené 09. 12.2013

Zverejnené 03. 12.2013

Zverejnené 21. 11.2013

Zverejnené 08. 11.2013

       Výmena strešných okien – Lomná

Zverejnené 06. 11.2013

Zverejnené 28. 10.2013

Zverejnené 09. 10.2013