Všetko o Covid 19

Elektr. služby ESMAO

Úradné hodiny obce

 Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok:   7.30 - 15.30
Streda: 7.00 .-  17.00.
Štvrtok:  7.30 - 15.30
Piatok:  7.30 - 13.30
Sobota - Nedeľa
voľno

Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom
webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického
zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31.
mája príslušného kalendárneho roka.

pozrieť tu: